Naar overzicht

Hoe heeft kanker Freya's leven veranderd?

Kanker is al 20 jaar een ingrijpend deel van het leven van Freya. Maar niet àlles draait daarom. Freya vertelt wat kanker met haar kijk op het leven deed.

"Ik probeer wat mij overkomt te aanvaarden"

“Of kanker mijn leven ingrijpend veranderd heeft? Ik probeer te denken van niet. Want hoe vaak de kanker ook al is teruggekeerd, ik heb altijd na een periode van ziek zijn de draad weer opgenomen. Maar natuurlijk heeft ziek zijn mijn kijk op het leven vorm gegeven. En de manier waarop ik mijn leven leef. Mijn belangrijkste les is om alles wat je overkomt, een plaats te geven en het te aanvaarden. Anders blijf je maar vechten tegen iets dat je toch niet kan veranderen.”

"Ik neem de ruimte voor mijn behandelingen, en voor mijn gezondheid"

“Dat aanvaarden heb ik al vroeg moeten leren, toen ik in 2007 de eerste keer chemo kreeg. Ik had het er mentaal moeilijk mee dat ik mijn leven moest aanpassen en niet meer alles kon doen wat ik wilde. Mijn moeder toonde me toen een column van journaliste Phara de Aguirre, toen zelf in behandeling voor kanker. Ze beschreef hoe belangrijk het was om ook te berusten in het ziek zijn. En in het feit dat je tijdens een kankerbehandeling alleen maar daarmee kan bezig zijn. En dat dat oké is op dat moment. Dat was een heel bruikbare les voor mij. Sindsdien heb ik altijd de ruimte genomen voor mijn behandelingen. En voor mijn gezondheid: ik werk deeltijds, neem de tijd om gezond te eten en te leven, en om genoeg te bewegen.”

"Ik hoop anderen te inspireren door mijn verhaal te delen"

“Kanker heeft in die zin mijn leven ook veranderd dat ik nu de ambassadeur ben van Klare kijk op kanker. Ik hoop door mijn verhaal te delen ook andere mensen te inspireren. Ik wil duidelijk maken dat het normaal is dat je bepaalde emoties hebt tijdens je behandeling. Dat het normaal is dat je stress en onzekerheid hebt. En dat het normaal is dat je met vragen zit. Ik probeer wat ik zelf heb meegemaakt en heb geleerd onderweg, om te zetten in engagement. Om anderen te helpen die hetzelfde meemaken.”

Relevante woordenschat

Ook interessant

Chemotherapie is een kankerbehandeling waarbij medicatie wordt gebruikt om de groei van kankercellen te stoppen, door ze te vernietigen of door te verhinderen dat ze zich gaan delen.