Naar overzicht

Hoe bereid je een gesprek met de dokter voor?

Een gesprek bij de oncoloog is emotioneel overrompelend en er komt veel informatie op je af in heel korte tijd. Daarom ga ik nooit alleen naar zo’n consultatie. Mijn man Tim gaat altijd met mij mee.

Wat hebben wij vooral geleerd in al die jaren?

  • Maak een symptomendagboek: Noteer je symptomen in een dagboekje en neem dat mee naar de consultatie. Zo vergeet je zeker niks te vermelden.
  • Schrijf een spiekbriefje: Wij schrijven onze vragen altijd op en nemen dat briefje mee. We stappen niet buiten voor we alles overlopen hebben.
  • Vraag zeker hiernaar: Het type kanker, wat je behandeling zal inhouden, hoe lang ze zal duren, hoe men zal opvolgen of de behandeling werkt, wat de nevenwerkingen zijn en hoe je genezingskansen eruit zien.
  • Durf door te vragen: Als de dokter een term laat vallen die je niet begrijpt. Of je kan iets niet goed volgen. Vraag dan om dat nog eens uit te leggen.
  • Vergeet de praktische details niet: Heb je nog attesten nodig voor het werk, of info voor de verzekering? In een emotioneel gesprek durf je dit wel eens te vergeten. Zet het op je spiekbriefje en vraag ernaar voor je buiten stapt.
  • Check de next steps: Vraag bij wie je terecht kan als je na de consultatie nog vragen hebt. En wat de volgende stappen zijn in je traject als patiënt.
  • Neem de info mee: Vraag of je het gesprek mag opnemen of maak notities.

Na de consultatie leggen Tim en ik onze bevindingen samen. Elk van ons blijkt telkens andere klemtonen in het gesprek te onthouden. Samen hebben we een completer verhaal.

Relevante woordenschat

Ook interessant