Naar overzicht

Waarom zijn kankerbehandelingen niet altijd effectief?

Waarom ontsnapt kanker soms aan therapie, of waarom slaat een behandeling soms niet aan? Wetenschapper Hetty Helsmoortel legt uit.

Chirurgie

Hetty Helsmoortel: “Bij chirurgie gaat men de tumor of het gezwel wegsnijden. Het probleem is daarbij dat een chirurg niet altijd weet waar het gezwel stopt en of die genoeg weefsel heeft weggenomen. Als er kankercellen overblijven aan de rand, dan kunnen die zich opnieuw gaan delen, en een nieuw gezwel vormen. Dat is één manier waarop kanker kan ontsnappen aan therapie.”

Radiotherapie of bestraling

Een tweede manier van behandelen is radiotherapie of bestraling. Hetty Helsmoorte: “Bij radiotherapie gaat men de cellen kapotstralen. Maar ook daar zijn risico’s dat niet alle cellen kapot gestraald zijn, of dat sommige cellen al zijn uitgezaaid zonder dat men het wist. En zo kan de kanker ontsnappen aan de bestralingsbehandeling.” 

Chemotherapie

Hetty Helsmoortel: “Bij chemotherapie probeert met met chemische middelen de kankercellen te doden. Maar een tumor bestaat niet altijd uit één type kankercellen. Vaak bestaat de tumor uit verschillende types cellen en zal de chemo maar 1 type cel bestrijden. De andere cellen kunnen dan eventueel overleven en zich opnieuw gaan delen. Op die manier kan een kanker ook terugkomen na een behandeling.”

Ook interessant

Een tumor of een gezwel is een hoopje cellen in ons lichaam die er eigenlijk niet moeten zijn.

Radiotherapie of bestraling is een kankerbehandeling waarbij verschillende soorten straling gebruikt worden om kankercellen te doden en tumoren te doen krimpen.

Chemotherapie is een kankerbehandeling waarbij medicatie wordt gebruikt om de groei van kankercellen te stoppen, door ze te vernietigen of door te verhinderen dat ze zich gaan delen.