Naar overzicht

Hoe ontstaat kanker?

Kanker is een heel complexe ziekte. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan ervan. Maar we weten wel dat kanker altijd begint met een foutje, of een zogenaamde ‘mutatie’ in het DNA. Hetty legt uit.

Wat is DNA?

DNA is de drager van onze genetische informatie, of de genetische blauwdruk van wie wij zijn. Het bepaalt hoe ons lichaam werkt. Op celniveau wil dat zeggen dat het DNA bepaalt wanneer een cel mag delen, en wanneer die niet mag delen.

Foutjes of mutaties

Als er bepaalde foutjes in het DNA zitten, dan beginnen cellen plots te delen als ze niet moeten delen. En als bepaalde cellen ongecontroleerd gaan delen, dan krijg je kanker.

Kanker ontstaat niet bij één enkel foutje in het DNA. Kleine foutjes kan je lichaam wel wegwerken. Maar als er een opeenstapeling van mutaties, of foutjes, in je DNA ontstaan, kan dat een kwaadaardig gezwel doen ontstaan.

Ook interessant

DNA is de drager van onze genetische informatie. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat kanker ontstaat door foutjes of ‘mutaties’ in het DNA van kankercellen.