Naar overzicht

Waarom is het belangrijk om te praten over je pijn en verdriet?

Praten over kanker is niet altijd makkelijk. Maar je gaat het onderwerp toch best niet uit de weg. Psychiater Dirk De Wachter legt uit waarom gedeelde pijn minder zwaar weegt.

Delen helpt

Dirk De Wachter: “Ik denk dat het menselijk bestaan onvermijdelijk door pijnlijke en verdrietige momenten gaat. En het enige dat we daar echt ten gronde mee kunnen doen, is die pijn op de een of andere manier delen. Het is een soort paradox, maar in het delen van pijn , verdriet, lastigheid, komt er een verbinding die steviger, waarachtiger, authentieker, duurzamer is dan verbindingen die te maken hebben met plezantigheid.”

Durven praten

Dirk De Wachter: “Er heeft in onze cultuur lang een taboe geheerst: pijn moet je verzwijgen, men spreekt niet over miserie. Maar ik pleit er absoluut voor om dat te doorbreken. Durven praten over wat moeilijk is, dat is alvast stap één.”

Ruimte geven aan luisteren

Dirk De Wachter: “Misschien nog belangrijker is dit: dat er ook geluisterd wordt. Als iemand pijn of verdriet met je deelt, durf daar dan op in te gaan. Maak tijd om verbinding aan te gaan. Onze maatschappij doet dat niet goed. Mijn cultuurkritiek gaat daar ook over: dat we vastzitten in een soort illusie van egocentrische ‘ikkigheid’. Spreken en luisteren, en daar is tijd voor nodig, en geduld en zorgzaamheid. En dat zijn helaas maatschappelijk allemaal zaken die niet altijd evident zijn.”

Pijn en verdriet delen maakt de verbinding met mensen rondom jou sterker.

Ook interessant