Naar overzicht

Erfelijke kanker: wat nu?

Kanker is maar in een heel beperkt aantal gevallen erfelijk. Wat kan je doen als je te maken hebt met een erfelijke kanker in jouw familie?

Een minderheid

Er bestaan bepaalde kankers die meerdere generaties na elkaar voorkomen. In dat geval zou het kunnen gaan om een erfelijke kanker of een familiale voorbestemdheid voor kanker. Dat gebeurt in de praktijk bij een minderheid van de kankergevallen. Maar 5 à 10 procent van de kankers zijn erfelijk.

Laten testen of niet?

Hetty Helsmoortel: “Als je te maken krijgt met een erfelijke kanker is natuurlijk dé vraag of je een genetische test moet laten doen of niet. Die test kan eventueel uitluitsel geven over jouw kansen om de erfelijke kanker te krijgen op zeker punt in je leven. Het probleem is wel dat het heel complex is om erfelijkheid vast te stellen. Je vraagt dus best raad aan je behandelende arts of zo’n test voor jou in jouw specifiek geval aangewezen is.”

Specialistenwerk

Hetty Helsmoortel: “Kies je voor een genetische test, laat die dan wel uitvoeren in een ervaren centrum voor medische genetica. Er bestaan ook online tools om te testen, maar het probleem dat je nadien vaak geen begeleiding krijgt eens je resultaat binnen is. Er is geen psycholoog om dat resultaat te duiden. Vaak gaat het ook om ‘zoveel procent meer kans’. En dan is het de kunst om zo’n resultaat juist te interpreteren. Is dat percentage veel? Of niet veel? En wat doe je er best mee in jouw geval. Ik raad dus stellig aan om tests via een arts te laten verlopen, en in de juiste context.”

Vraag raad aan je behandelende arts of een erfelijkheidstest aangewezen is.

Ook interessant

Als een bepaalde kanker in opeenvolgende generaties voorkomt, en vaak op jonge leeftijd, kan er sprake zijn van een erfelijke aanleg voor kanker. Slechts bij ongeveer 5 à 10 procent van alle kankers speelt erfelijkheid een doorslaggevende rol.